Obytný súbor Slnečná terasa
Hájik - Žilina

__________________________________________________________________________________

 

1. Etapa 30 b.j. blok C - dopredané.

Dokončené: Jún 2013

2. Etapa 30 b.j. blok B - dopredané.

Dokončenie: august 2014

3. Etapa 26 b.j. blok D - dopredané.

Dokončenie: jún 2015

4. Etapa 30 b.j. blok A - dopredané.

Dokončenie: jún 2016

Popis stavby

Obytný súbor je umiestnený na slnečnej -  južnej strane sídliska Hájik, kde je od severných vetrov chránený svahom. Pozostáva zo štyroch samostatne stojacích 6 – podlažných budov, ktoré obsahujú spolu 116 bytov. V prvej etape bola vybudovaná sekcia "C" – 30 b.j.  Výstavba pokračovala dnes už takisto dokončenou sekciou "B" - 30 b.j., v súčasnej dobe je predmetom realizácie sekcia "D" - 26 b.j. a následne je naplánovaná výstavba sekce "A" - 30 b.j.. V areáli je umiestnená aj podzemná garáž o celkovom množstve 48 parkovacích státí, ktorá bola vybudovaná počas 1. etapy výstavby.


   Jednotlivé objekty sú  projektované systémom železobetónového monolitického skeletu s obvodovým murivom a priečkami z keramického tehelného muriva. Murivo oddeľujúce jednotlivé byty realizujeme po konzultácii s odborníkmi na akustiku zdvojenými priečkami hr. 100mm, medzi ktorými je v strede umiestnená minerálna rohož o hrúbke 50mm. Obvodový plášť je zateplený fasádnym systémom z polystyrénu hrúbky 120mm. Tepelná izolácia v strešnom  plášti je z minerálnej vaty o hrúbke 220mm. Výplne okien a balkónových dverí sú plastové 5-komorové s koeficientom prestupu tepla sklenej výplne U=1,0. Stavba bude realizovaná v súlade s vyjadrením a protihlukovými opatreniami požadovanými Úradom verejného zdravotníctva. Okná a balkónové dvere od cesty budú triedy TZI 3 s indexom nepriezvučnosti Rw=36 db (hermetizované dvojsklo h=6-20-4 mm).
Plynová kotolňa je umiestnená na 1. nadzemnom podlaží každého objektu.
   Prístup k bytom je riešený vnútroblokovou komunikáciou napojenou na cestu smerujúcu na sídlisko Hájik. Táto má asfaltovú povrchovú úpravu, parkovacie miesta, chodníky sú zo zámkovej dlažby. Ostatné plochy tvorí zeleň s vysadenými okrasnými drevinami.

        V areáli medzi blokmi A a D bude vybudované detské ihrisko s preliezačkami a inými zariadeniami pre detské hry. Pri každom objekte a detskom ihrisku budú umiestnené lavičky. Celý areál bude oplotený.       

 


   Výstavbu realizujeme v spolupráci s:

  ČSOB

 

analitics